kolmapäev, 22. veebruar 2017

Digiteemailine arendusprojekt

21. veebruaril toimus õpetajatele infotund teemal: Mõtteid ja ideid koolituselt Õppepritsessi juhtimine digiajastul.
Õpetajatele tutustati koolituse raames loodud blogi ning arutati läbi 15 digiideed, mis tekkisid meil koolituse käigus.
Ühise arutelu käigus jõudsime otsusele, et meie lasteaia esimene digiteemaline projekt võiks olla Digiminutid õpetajalt-õpetajale, mille eesmärk on digipädevuse toetamine meeskonnas jagades kogemusi digivahendite kasutamisest õppe- ja kasvatustöös.

Tegevused:
 • Õpetajate digioskuste kaardistamine - viia läbi küsitlus ja selgitada välja õpetajate huvi ja valmisolek kasutada erinevaid digivõimalusi ja -vahendeid
 • Tegevusplaani koostamine - millal ja mis teemal digiminutid läbi viiakse
  Digiminutite kalender:  https://goo.gl/WQMndx
 • Tagasiside - üks kord kuus anda üksteisele tadasisidet, kuidas õpitut on oma töös rakendatud.

1 kommentaar:

 1. Kullatera lasteaia tagasiside arendusprojektile "Digiminutid õpetajalt - õpetajale"
  Tugevused:
  • Koolituse blogi tutvustati lasteaias.
  • Õpetajatele tutvustati kõik 15 ideed ning koos valiti välja oma lasteaiale sobiv.
  • Arendusprojekti tegevused on läbimõeldud ning planeeritud.
  • Tegevusi jätkub kõikidele õpetajatele ning lisaks sisekoolituste läbiviimisele toimub ka tagasiside andmine ning aeg vahepeal tegutsemiseks on piisav.
  Mida kogesime / õppisime:
  • Lugedes blogi on esimese kahe digiminuti teema põnev meilegi, sest oma lasteaias pole meie veel neid kasutanud. Hetkel käib koolitusel kaks õpetajat, kelle kaudu loodame meiegi selgeks saada veebikeskkonna LearningApps
  • Äratundmine oli, et innustate kõiki õpteajaid tegutsema ning tutvustate võimalusi kuidas muuta laste ja ka õpetajate enda päevad põnevamaks.
  Soovitame:
  Jätkake samal lainel, sest kõik mis teil plaanis on teha on väga põnev nii lastele, lasteaia töötajatele kui ka lastevanematele.


  VastaKustuta