esmaspäev, 22. mai 2017

Tagasiside maikuu digitegemistest

Esmaspäeval, 22. mail toimus meie arendusprojekti "Digiminutid õpetajalt-õpetajale" viimane kokkusaamine, kus vaatasime õpetajate poolt loodud veebiraamatuid ning arutlesime projekti tulemuslikkuse üle.

Õpetajate loodud veebiraamatud:
Robootikaga tutvusid lähemalt Mesimummid, Karlssonid ja Krõllid :)

reede, 12. mai 2017

Digiminutid teemal Cliptomize

Neljapäeval, 11. mail toimus meie viimane digiteemaline sisekoolitus, kus õppealajuhataja Reelika tutvustas veebiraamatu loomise keskkonda Cliptomize. Veebikeskkonnas saab e-raamatule lisada tekste, pilte ja vajadusel ka videosid. Lisaks on võimalus lugeda teiste poolt koostatud e-raamatuid. Raamatu saab alla laadida ka pdf failina.

Digiminutitel vaadati üle ka veebilehed, kust leiab õppemängude loomiseks tasuta fotosid:
 • Pixabay - koht tasuta ja ilma igasuguste kasutamispiiranguteta (Public Domain) piltide leidmiseks.
 • Flickr - fotopank, kus on hulgaliselt pilte, mille kasutusõiguse on autor vabaks andnud (jälgi litsentsitingimusi) - Creative Commons litsentsiga pildid.
 • Unsplash - leiab rohkelt tasuta ilusaid loodusfotosid
Digiminutitel osales seekord 12 õpetajat, assistent, eripedagoog, logopeed ja direktor

Ülesanded õpetajale:
 • konto loomine keskkonda Cliptomize
 • veebiraamatu koostamine ja jagamine

reede, 5. mai 2017

Digiminutid teemal WeDo robootika

4. mail tutvustas õpetaja Berit Silvia meile WeDo robootika komplekti ning selle juurde kuuluva tarkvara kasutamist. 

Digiminutitel jaotati õpetajad kahte gruppi. Gruppidel tuli meeskonnatööna ning tahvlil olevate juhiste järgi kokku panna robot. Hiljem tuli robot programeerimise teel nö. ellu äratada, mille tulemusel hakkas robot liikuma ja häält tegema.Digiminutitel osales 14 õpetajat, assistent, eripedagoog, logopeed, õppealajuhataja ja direktor.
LEGO WeDo põhikomplektist
saab juhendite järgi ehitada:
 • tantsivad linnud;
 • spinneri;
 • trummi lööva ahvi;
 • sööva alligaatori;
 • tõusva-istuva lõvi;
 • suure linnu;
 • pallilööja;
 • väravavahi;
 • rõõmsad lapsed;
 • lennuki;
 • hiiglase;
 • laeva tormisel merel.Ülesanded õpetajale:
 • LEGO WeDo tarkvara paigaldamine rühma arvutisse. 
 • Lastega läbi viia vähemalt üks robootika tegevus

neljapäev, 27. aprill 2017

Tagasiside aprillikuu digitegemistest

27. aprillil said meie õpetajad taas kokku, et jagada kogemusi, kuidas kasutati õppetöös veebikeskkonda Baamboozle ning kuidas õnnestusid BeeBot õppetegevused.

Digiminutitel osales 16 õpetajat, assistent, eripedagoog, logopeed, õppealajuhataja ja direktor.

Enda loodud mänge veebikeskkonnas Baamboozle tutvustasid teistele õpetajad Liis, Grete, Kristi A. ja Heli U., kes olid lastega mängud ka läbi mänginud. Lastele mängud meeldisid ja õpetajad olid arvamusel, et kasutavad antud keskkonda ka edaspidi.
Näited õpetajate loodud meeskonnamängudest:
BeeBot õppetegevused toimusid rühmades erinevatel teemadel: jäätmete sorteerimine; muinasjutu tegelased; emotsioonid; lipud; loomad ja loomalapsed; loendamine ja numbrid; geomeetrilised kujundid; muusikariistad; muinasjuttude jutustamine (loovjutuke); loomad ja nende toit; tähed ja sõnad.
esmaspäev, 24. aprill 2017

Digiminutid teemal BeeBot

20. aprillil jagas õpetaja Ketter enda kogemusi, kuidas muuta õppimine BeeBot roboti abil huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. Digiminutitel said õpetajad harjutada robotmesilase juhtimist. Lisaks tuli igal rühmal, kasutades paberit ja pliiatsit, koostada üks BeeBot õppematt.

Videolugu, kuidas Krõlli lapsed õpivad õpetaja Ketteri juhendamisel arvutamist ja kevadlilli.


Digiminutitel osales: 16 õpetajat, eripedagoog ja direktor

Ülesanded õpetajale:
 • Vali vähemalt üks BeeBot õppetegevuse teema ja koosta antud teema kohta pildimaterjal, mida on võimalik paigutada BeeBot`i kiletaskutega õppematti. Lisa valitud teema tabelisse Õppetegevused BeeBot robotiga
 • Õppetegevuse läbiviimine kasutades BeeBot robotit.neljapäev, 6. aprill 2017

Digiminutid teemal Baamboozle

6. aprillil tutvustas õpetaja Sille meile veebikeskkonda Baamboozle, mis annab õpetajatele võimaluse luua hariduslikke meeskonnamänge. Digiminutite käigus said õpetajad ülevaate, kuidas antud veebikeskkonnas mänge luua ning kuidas neid hiljem teiste õpetajatega jagada.

Digiminutitel osales 12 õpetajat, 1 assistent ja eripedagoog

Ülesanded õpetajale:
 • konto loomine veebikeskkonda Baamboozle
 • vähemalt ühe meeskonnamängu loomine ja jagamine (digiblogisse lisamine)
 • ühe meeskonnamängu mängimine koos lastega

esmaspäev, 3. aprill 2017

Tagasiside märtsikuu digitegemistest

30. märtsil jagasid õpetajad üksteisele tagasisidet, kuidas leidis rühmas kasutust GPS-kunst ning õppemängude kasutamine veebikeskkonnas LearningApps.

Digiminutitel osales 16 õpetajat, 1 assistent, eripedagoog, õppealajuhataja ja direktor.

GPS-kunstitegevus viidi läbi kõikides lasteaia aiarühmades, mida on kokku kümme.
Parimad tööd koguti kokku ning nendest loodi nutikuu raames lasteaia saali GPS-kunstitööde näitus.
Lisaks said osad pildid köidetud veebiraamatusse "GPS-kunst lasteaias Vikerkaar".
Veebiraamatut saab lehitseda siin

Veebikeskkonnas LearningApps katsetasid õpetajad erinevate õppemängude koostamist. Tublimad jõudsid lastega mängud ka läbi mängida. Paar õpetajat vajavad veel aega, et keskkonnaga lähemalt tutvuda.
Näiteid õpetajate koostatud õppemängudest veebikeskokkonnas LearningApps:
Õppemänge saab mängida nii tahvelarvutis kui ka interaktiivsel tahvlil.

reede, 17. märts 2017

Digiminutid teemal GPS kunst

16. märtsl tutvustas õpetaja Grete GPS kunsti kasutamise võimalusi lasteaia õppetöös, tuues välja GPS kunsti erinevad etapid ning lõimimise võimalused teiste valdkondadega.
Digiminutitel osalesid: 15 õpetajat, 2 assistenti, eripedagoog, logopeed, õppealajuhataja ja direktor.

Ülesanded õpetajale:
 • Teha lastega üks GPS kunsti tegevus lähtudes nädala teemast
 • Iga rühm valib välja 5 kunstitööd aprillis toimuva GPS kunstitööde näituse jaoks
 • 29. märtsiks viia valitud GPS kunstitööd õpetaja Gretele
Esitlus

laupäev, 11. märts 2017

Digiminutid teemal LearningApps

9. märtsil tutvustas õpetaja Kristi meile veebikeskkonda LearningApps, kus saab luua erinevaid interaktiivseid äppe õppimiseks ja õpetamiseks. Veebirakendus annab võimaluse  äppe koguda, luua ja olemasolevaid äppe ka muuta.

Videolõik meie esimesest digiminutitest


Ülesanded õpetajale:
 • konto loomine veebikeskkonda LearningApps
 • äppide otsimine ja salvestamine
 • sobiva äpi kasutamine mõnes õppetegevuses
 • vähemalt ühe äpi loomine või muutmine

kolmapäev, 22. veebruar 2017

Digiteemailine arendusprojekt

21. veebruaril toimus õpetajatele infotund teemal: Mõtteid ja ideid koolituselt Õppepritsessi juhtimine digiajastul.
Õpetajatele tutustati koolituse raames loodud blogi ning arutati läbi 15 digiideed, mis tekkisid meil koolituse käigus.
Ühise arutelu käigus jõudsime otsusele, et meie lasteaia esimene digiteemaline projekt võiks olla Digiminutid õpetajalt-õpetajale, mille eesmärk on digipädevuse toetamine meeskonnas jagades kogemusi digivahendite kasutamisest õppe- ja kasvatustöös.

Tegevused:
 • Õpetajate digioskuste kaardistamine - viia läbi küsitlus ja selgitada välja õpetajate huvi ja valmisolek kasutada erinevaid digivõimalusi ja -vahendeid
 • Tegevusplaani koostamine - millal ja mis teemal digiminutid läbi viiakse
  Digiminutite kalender:  https://goo.gl/WQMndx
 • Tagasiside - üks kord kuus anda üksteisele tadasisidet, kuidas õpitut on oma töös rakendatud.

neljapäev, 9. veebruar 2017

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

Lasteaia kolmeliikmeline naiskond, kuhu kuuluvad direktor Ly Ross, õppealajuhataja Reelika Gromov ja õpetaja Grete Kraaner osalevad koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht I koolitusel Õppeprotsessi juhtimine digiajastul.

Koolituse raames valmib lasteaia meeskonnatööna arendusprojekt, mis toetab õppeprotsessi muutmist tehnoloogia abil.

Koolituse ajakava:
16.02.2017, 09:30-18:00
17.02.2017, 09:00-15:00
13.03, 16:00-17:00 veebiseminar
02.06.2017, 10:00-15:45 (lõpuseminar)

Iseseisev töö enne koolitust:
 • vormistatakse blogi, mille kaudu antakse edaspidi arendusprojekti protsessist ülevaade;
 • blogis tutvustatakse meeskonda, koolitusele tulemise eesmärki ja ootuseid ning koostatakse teistele jutustus oma haridusasutuse eduloost.