Lasteaiast


Tallinna Lasteaed Vikerkaar asub Tallinna Haabersti linnaosas. Lasteaed avati 1975 aastal Tallinna 147. Lastepäevakodu nime all 12-rühmalise asutusena. 1995 aastast kannab lasteasutus nimetust Tallinna Lasteaed Vikerkaar. Aastatel 1995-2012 oli lasteaed avatud 6-rühmalisena. Lasteaiahoone rekonstrueerimise tulemusena (2012) avati lasteaed 1. jaanuaril 2013 aastal 12-rühmalise asutusena.

Lasteaed pöörab erilist tähelepanu tervislikkusele ja õuesõppele. Lasteaial on avar õueala ministaadioni ja jalgrattaplatsiga, mis võimaldab sportlike tegevusi. Liikluskasvatus toimub lasteaia kõrval asuval liiklusväljakul. Lasteaia vahetus läheduses asuv haljasala koos Haabersti tiigiga, on paik kus saab jalutada ja turvaliselt tutvuda meid ümbritseva loodusega.

Alates 2005 aastast kuulub Tallinna Lasteaed Vikerkaar Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. 2017 aastaks on lasteaia kuus rühma liitunud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed"