Eesmärgid ja ootused

Koolitusele tulemise eesmärk:
  • Koolitusel saadud teadmiste kaudu tõsta õpetajate digipädevust ning julgustada neid kasutama erinevaid digivõimalusi- ja vahendeid, et rikastada õppetegevusi lasteaias.
Ootused:
  • Leida kasulikke näpunäiteid, kuidas multimeedia ja arvutipõhiste võtetega muuta õpetamine põnevamaks ja mängulisemaks.
  • Leida võimalusi, kuidas motiveerida õpetajaid ise digiõppematerjale looma ja neid jagama.
  • Saada mõtteid ja ideid, kuidas töös personaliga oskuslikult IKT võimalusi kasutada.