kolmapäev, 22. veebruar 2017

Digiteemailine arendusprojekt

21. veebruaril toimus õpetajatele infotund teemal: Mõtteid ja ideid koolituselt Õppepritsessi juhtimine digiajastul.
Õpetajatele tutustati koolituse raames loodud blogi ning arutati läbi 15 digiideed, mis tekkisid meil koolituse käigus.
Ühise arutelu käigus jõudsime otsusele, et meie lasteaia esimene digiteemaline projekt võiks olla Digiminutid õpetajalt-õpetajale, mille eesmärk on digipädevuse toetamine meeskonnas jagades kogemusi digivahendite kasutamisest õppe- ja kasvatustöös.

Tegevused:
  • Õpetajate digioskuste kaardistamine - viia läbi küsitlus ja selgitada välja õpetajate huvi ja valmisolek kasutada erinevaid digivõimalusi ja -vahendeid
  • Tegevusplaani koostamine - millal ja mis teemal digiminutid läbi viiakse
    Digiminutite kalender:  https://goo.gl/WQMndx
  • Tagasiside - üks kord kuus anda üksteisele tadasisidet, kuidas õpitut on oma töös rakendatud.

neljapäev, 9. veebruar 2017

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

Lasteaia kolmeliikmeline naiskond, kuhu kuuluvad direktor Ly Ross, õppealajuhataja Reelika Gromov ja õpetaja Grete Kraaner osalevad koolitusprogrammi Digiajastu haridusjuht I koolitusel Õppeprotsessi juhtimine digiajastul.

Koolituse raames valmib lasteaia meeskonnatööna arendusprojekt, mis toetab õppeprotsessi muutmist tehnoloogia abil.

Koolituse ajakava:
16.02.2017, 09:30-18:00
17.02.2017, 09:00-15:00
13.03, 16:00-17:00 veebiseminar
02.06.2017, 10:00-15:45 (lõpuseminar)

Iseseisev töö enne koolitust:
  • vormistatakse blogi, mille kaudu antakse edaspidi arendusprojekti protsessist ülevaade;
  • blogis tutvustatakse meeskonda, koolitusele tulemise eesmärki ja ootuseid ning koostatakse teistele jutustus oma haridusasutuse eduloost.