neljapäev, 27. aprill 2017

Tagasiside aprillikuu digitegemistest

27. aprillil said meie õpetajad taas kokku, et jagada kogemusi, kuidas kasutati õppetöös veebikeskkonda Baamboozle ning kuidas õnnestusid BeeBot õppetegevused.

Digiminutitel osales 16 õpetajat, assistent, eripedagoog, logopeed, õppealajuhataja ja direktor.

Enda loodud mänge veebikeskkonnas Baamboozle tutvustasid teistele õpetajad Liis, Grete, Kristi A. ja Heli U., kes olid lastega mängud ka läbi mänginud. Lastele mängud meeldisid ja õpetajad olid arvamusel, et kasutavad antud keskkonda ka edaspidi.
Näited õpetajate loodud meeskonnamängudest:
BeeBot õppetegevused toimusid rühmades erinevatel teemadel: jäätmete sorteerimine; muinasjutu tegelased; emotsioonid; lipud; loomad ja loomalapsed; loendamine ja numbrid; geomeetrilised kujundid; muusikariistad; muinasjuttude jutustamine (loovjutuke); loomad ja nende toit; tähed ja sõnad.
esmaspäev, 24. aprill 2017

Digiminutid teemal BeeBot

20. aprillil jagas õpetaja Ketter enda kogemusi, kuidas muuta õppimine BeeBot roboti abil huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. Digiminutitel said õpetajad harjutada robotmesilase juhtimist. Lisaks tuli igal rühmal, kasutades paberit ja pliiatsit, koostada üks BeeBot õppematt.

Videolugu, kuidas Krõlli lapsed õpivad õpetaja Ketteri juhendamisel arvutamist ja kevadlilli.


Digiminutitel osales: 16 õpetajat, eripedagoog ja direktor

Ülesanded õpetajale:
  • Vali vähemalt üks BeeBot õppetegevuse teema ja koosta antud teema kohta pildimaterjal, mida on võimalik paigutada BeeBot`i kiletaskutega õppematti. Lisa valitud teema tabelisse Õppetegevused BeeBot robotiga
  • Õppetegevuse läbiviimine kasutades BeeBot robotit.neljapäev, 6. aprill 2017

Digiminutid teemal Baamboozle

6. aprillil tutvustas õpetaja Sille meile veebikeskkonda Baamboozle, mis annab õpetajatele võimaluse luua hariduslikke meeskonnamänge. Digiminutite käigus said õpetajad ülevaate, kuidas antud veebikeskkonnas mänge luua ning kuidas neid hiljem teiste õpetajatega jagada.

Digiminutitel osales 12 õpetajat, 1 assistent ja eripedagoog

Ülesanded õpetajale:
  • konto loomine veebikeskkonda Baamboozle
  • vähemalt ühe meeskonnamängu loomine ja jagamine (digiblogisse lisamine)
  • ühe meeskonnamängu mängimine koos lastega

esmaspäev, 3. aprill 2017

Tagasiside märtsikuu digitegemistest

30. märtsil jagasid õpetajad üksteisele tagasisidet, kuidas leidis rühmas kasutust GPS-kunst ning õppemängude kasutamine veebikeskkonnas LearningApps.

Digiminutitel osales 16 õpetajat, 1 assistent, eripedagoog, õppealajuhataja ja direktor.

GPS-kunstitegevus viidi läbi kõikides lasteaia aiarühmades, mida on kokku kümme.
Parimad tööd koguti kokku ning nendest loodi nutikuu raames lasteaia saali GPS-kunstitööde näitus.
Lisaks said osad pildid köidetud veebiraamatusse "GPS-kunst lasteaias Vikerkaar".
Veebiraamatut saab lehitseda siin

Veebikeskkonnas LearningApps katsetasid õpetajad erinevate õppemängude koostamist. Tublimad jõudsid lastega mängud ka läbi mängida. Paar õpetajat vajavad veel aega, et keskkonnaga lähemalt tutvuda.
Näiteid õpetajate koostatud õppemängudest veebikeskokkonnas LearningApps:
Õppemänge saab mängida nii tahvelarvutis kui ka interaktiivsel tahvlil.