reede, 17. märts 2017

Digiminutid teemal GPS kunst

16. märtsl tutvustas õpetaja Grete GPS kunsti kasutamise võimalusi lasteaia õppetöös, tuues välja GPS kunsti erinevad etapid ning lõimimise võimalused teiste valdkondadega.
Digiminutitel osalesid: 15 õpetajat, 2 assistenti, eripedagoog, logopeed, õppealajuhataja ja direktor.

Ülesanded õpetajale:
  • Teha lastega üks GPS kunsti tegevus lähtudes nädala teemast
  • Iga rühm valib välja 5 kunstitööd aprillis toimuva GPS kunstitööde näituse jaoks
  • 29. märtsiks viia valitud GPS kunstitööd õpetaja Gretele
Esitlus

laupäev, 11. märts 2017

Digiminutid teemal LearningApps

9. märtsil tutvustas õpetaja Kristi meile veebikeskkonda LearningApps, kus saab luua erinevaid interaktiivseid äppe õppimiseks ja õpetamiseks. Veebirakendus annab võimaluse  äppe koguda, luua ja olemasolevaid äppe ka muuta.

Videolõik meie esimesest digiminutitest


Ülesanded õpetajale:
  • konto loomine veebikeskkonda LearningApps
  • äppide otsimine ja salvestamine
  • sobiva äpi kasutamine mõnes õppetegevuses
  • vähemalt ühe äpi loomine või muutmine